Begrijpt u iets niet?

In de begrippen index kunt u meer uitleg vinden over bepaalde begrippen die u op deze website tegenkomt.

Begrippen index

Patiëntenorganisaties

Overige patiëntenorganisaties

Immunotherapie bij hematologische maligniteiten

Wereldwijd zijn er meer dan een half miljoen sterfgevallen als gevolg van hematologische maligniteiten ofwel bloedkanker. Vormen van bloedkanker zijn bijvoorbeeld: lymfklierkanker, leukemie en multipel myeloom.

Hematologische maligniteiten

Hematologische maligniteiten vormen een heterogene groep aandoeningen met verschillende zogenoemde cellulaire en moleculaire profielen.6-9

 • Bij lymfklierkanker gaat een bepaald soort witte bloedcellen, de lymfocyten, ongecontroleerd delen. Lymfklierkanker komt voor in twee hoofdgroepen: hodgkinlymfoom en non-hodgkinlymfomen.
 • Hodgkinlymfoom kan bij 80% van de patiënten worden genezen, maar de langetermijn effecten van de behandelingen zijn nog onduidelijk.3,11
 • Non-hodgkinlymfoom is wereldwijd gezien de meest voorkomende vorm van bloedkanker, met jaarlijks bijna 400.000 nieuwe gevallen.1
 • Leukemie is de op één na meest voorkomende vorm van bloedkanker.3 Er zijn verschillende vormen leukemie. Het soort witte bloedcellen dat ongecontroleerd gaat delen, bepaalt of het om lymfatische of myeloïde leukemie gaat. Daarnaast kan er sprake zijn van acute of chronische leukemie. Acute en chronische leukemie kunnen zich in elke leeftijdscategorie voordoen, maar ook bij mensen die kanker reeds hebben overleefd.5,10 Het verschil tussen de soorten leukemie is belangrijk voor de vooruitzichten en het bepalen van de behandeling.
 • Multipel myeloom wordt veroorzaakt door een woekering van afwijkende plasmacellen in het beenmerg. Hierdoor worden gezonde plasmacellen (cellen die antistoffen maken en daardoor een belangrijke rol spelen bij het afweersysteem) verdrongen.

Wereldwijd zijn er meer dan een half miljoen sterfgevallen als gevolg van hematologische maligniteiten. Er bestaat een dringende behoefte aan diverse behandelopties voor verbetering van de klinische uitkomsten bij patiënten met hematologische maligniteiten.

Reactie van immunotherapie bij hematologische maligniteiten

Klinische aanwijzingen wijzen erop dat vormen van immunotherapie, zoals allogene stamceltransplantatie en op cytokine gebaseerde immunotherapie, het immuunsysteem kunnen aansporen om hematologische kankercellen te herkennen en te vernietigen.

Immunotherapie bij hematologische maligniteiten

Lopend onderzoek naar nieuwe immuno-oncologische therapieën (immunotherapie) richt zich op fundamenteel nieuwe behandelopties voor hematologische maligniteiten. Immunotherapie is een opkomende behandeloptie die wordt ontwikkeld om het eigen immuunsysteem van de patiënten in te schakelen bij de strijd tegen kankercellen.13

Referenties

 1. International Agency for Research on Cancer. GLOBOCAN_mortality. 2012. http://globocan.iarc.fr/Default.aspx
 2. Surveillance, Epidemiology and End Results Program. SEER Stat Fact Sheets: Myeloma. http://seer.cancer.gov/statfacts/html/
  mulmy.html
 3. Surveillance, Epidemiology and End Results Program. SEER Stat Fact Sheets: Hodgkin Lymphoma. http://seer.cancer.gov/statfacts/html/
  hodg.html
 4. Surveillance, Epidemiology and End Results Program. SEER Stat Fact Sheets: Non-Hodgkin Lymphoma. http://seer.cancer.gov/statfacts/html
  /nhl.html
 5. Surveillance, Epidemiology and End Results Program. SEER Stat Fact Sheets: Leukemia. http://seer.cancer.gov/statfacts/html/
  leuks.html
 6. Golub TR, Slonim DK, Tamayo P, et al. Molecular classification of cancer: class discovery and class prediction by gene expression monitoring. Science. 1999;286:531-537.
 7. Alizadeh AA, Elson MB, Davis RE, et al. Distinct types of diffuse large B-cell lymphoma identified by gene expression profiling. Nature. 2000;403:503-511.
 8. Greenberg PL. The multifaceted nature of myelodysplasic syndromes: clinical, molecular, and biological prognostic features. J Natl Compr Canc Netw. 2013;11(7):877-885.
 9. Lamant L, de Reyniès A, Duplantier MM, et al. Gene-expression profiling of systemic anaplastic large-cell lymphoma reveals differences based on ALK status and two distinct morphologic ALK+ subtypes. Blood. 2007;109:2156-2164.
 10. Pagano L, Pulsoni A, Tosti ME, et al. Clinical and biological features of acute myeloid leukaemia occurring as second malignancy: GIMEMA archive of adult acute leukaemia. Br J Haematol. 2001;112:109-117.
 11. Gustavsson A, Osterman B, Cavallin-Ståhl E. A systemic overview of radiation therapy effects in Hodgkin’s lymphoma. Acta Oncologica. 2003;42(5):589-604.
 12. Sahebi F, Shen Y, Thomas SH, et al. Late relapses following reduced intensity allogeneic transplantation in patients with multiple myeloma: a long-term follow-up study. Br J Haematol. 2013;160(2):199-206.
 13. Devita VT Jr, Rosenberg SA. Two hundred years of cancer research. N Engl J Med. 2012;366:2207-2214.