Hematologische maligniteiten

Eén van de vormen van hematologische maligniteiten is het klassiek Hodgkinlymfoom. Deze ontstaat doordat een lymfocyt, een bepaald soort witte bloedcel, ongecontroleerd gaat delen in een lymfeklier. Vanuit deze lymfeklier kunnen deze kwaadaardige lymfocyten zich via het lymfestelsel door het hele lichaam verspreiden naar andere lymfeklieren.

Behandeling met Opdivo van klassiek hodgkinlymfoom (cHL)

Uw behandelend arts heeft u een behandeling met Opdivo (nivolumab) voorgeschreven. Het geneesmiddel Opdivo wordt voorgeschreven als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met een vorm van klassiek Hodgkinlymfoom, die na de voorafgaande behandeling(en) niet is verbeterd of die is teruggekeerd na een autologe stamceltransplantatie (ASCT) en behandeling met brentuximab vedotin.

Het is verstandig om de bijsluiter van Opdivo goed door te lezen voordat u met de behandeling start. Er staat belangrijke informatie voor u in en is bedoeld als ondersteuning naast de informatie die u van uw behandelend arts en verpleegkundig specialist of oncologieverpleegkundige ontvangt.

Heeft u nog vragen of ervaart u bijwerkingen zoals beschreven op deze website? Neem dan contact op met uw behandelend arts of verpleegkundig specialist / oncologieverpleegkundige.