Bijwerkingen van Yervoy

Zoals bij ieder geneesmiddel, kan ook Yervoy bijwerkingen met zich meebrengen. Wees alert op symptomen van deze bijwerkingen en onderneem direct actie. Hieronder vindt u een aantal mogelijke bijwerkingen van het medicijn Yervoy.

Wat is Yervoy?

Yervoy bevat de werkzame stof ipilimumab, een eiwit dat uw afweersysteem helpt kankercellen aan te vallen en te vernietigen door uw afweercellen.

Hoe wordt Yervoy toegediend?

Yervoy wordt aan u toegediend in een ziekenhuis onder toezicht van een ervaren arts.

Mag u een toediening overslaan of uitstellen?

Het is voor u erg belangrijk om naar alle afspraken te komen waarbij Yervoy aan u wordt toegediend. Als u een afspraak mist, vraag uw arts dan wanneer uw volgende dosis wordt gepland.

Heeft u nog andere vragen over uw behandeling of over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw behandelend arts, verpleegkundige of verpleegkundig specialist.

Als Opdivo in combinatie met ipilimumab wordt gegeven, krijgt u eerst Opdivo en daarna ipilimumab. Zie de pagina over Opdivo (nivolumab) om het gebruik van dit middel te begrijpen.

Zoals elk geneesmiddel kan ook het geneesmiddel Yervoy bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Uw arts zal deze bijwerkingen met u bespreken en de risico's en voordelen van uw behandeling uitleggen.

Bijwerkingen Yervoy

Het is belangrijk om te weten dat Yervoy ook invloed kan hebben op gezonde cellen, niet-kankercellen, in het lichaam. Omdat Yervoy invloed heeft op het afweersysteem kan het afweersysteem ook normale organen en weefsels aanvallen. Hierdoor kunnen matige tot ernstige bijwerkingen optreden. Deze bijwerkingen kunnen plaatsvinden op elk moment gedurende de behandeling of zelfs nadat de behandeling al is gestopt.

In onderstaand overzicht staan de bijwerkingen die werden gemeld in klinische onderzoeken bij patiënten die 3 mg/kg ipilimumab toegediend kregen. Deze bijwerkingen zijn vaak of zeer vaak voorgekomen, dat wil zeggen dat deze bij 1 op de 10 of bij meer dan 1 op de 10 mensen zijn opgetreden. Voor alle mogelijke bijwerkingen, kunt u de Yervoy bijsluiter raadplegen. Deze kunt u ook rechts op deze pagina downloaden.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (kan meer dan 1 van de 10 mensen treffen)

 • verlies van eetlust
 • diarree, braken of misselijkheid
 • huiduitslag, jeuk
 • vermoeid of zwak gevoel, reactie op de injectieplaats, koorts

Vaak voorkomende bijwerkingen (kan tot 1 van de 10 mensen treffen)

 • tumorpijn
 • verminderde schildklieractiviteit wat kan leiden tot vermoeidheid of gewichtstoename, verminderde hypofyse-activiteit
 • dehydratie (uitdroging)
 • verwardheid
 • zenuwschade (leidt tot pijn, zwakte en krampen), duizeligheid, hoofdpijn
 • wazig zicht, oogpijn
 • lage bloeddruk, tijdelijke roodheid in het gezicht of de nek, een gevoel van hevige warmte met zweten en versnelde hartslag
 • kortademigheid, hoesten
 • maag- of darmbloeding, ontsteking van de darmen (colitis), verstopping (obstipatie), brandend maagzuur, maagpijn
 • abnormale leverfunctie
 • ontsteking van de oppervlakkige binnenbekleding van een bepaald orgaan
 • ontsteking en roodheid van de huid, huidverkleuring in vlekken (vitiligo), netelroos (jeukende galbulten), haaruitval of dunner worden van het haar, overmatig nachtelijk zweten, droge huid
 • pijn in spieren en gewrichten, spierkrampen
 • rillingen, gebrek aan energie, zwelling, pijn
 • griepachtige verschijnselen
 • gewichtsverlies

Wat te doen bij bijwerkingen?

Wees alert op belangrijke symptomen van ontstekingen. Yervoy werkt op uw immuunsysteem en kan in delen van uw lichaam ontstekingen veroorzaken. Ontstekingen kunnen leiden tot ernstige schade aan uw lichaam en sommige ontstekingen kunnen levensbedreigend zijn en moeten worden behandeld of de behandeling met ipilimumab moet worden gestopt.

Als u één of meer van deze klachten of symptomen ervaart of als deze erger worden, vertel dit dan onmiddellijk aan uw behandelend arts. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die hier niet genoemd zijn.

Let op! Probeer uw symptomen niet zelf met andere geneesmiddelen te behandelen.