Behandeling met immunotherapie

Uw behandelend arts heeft u een behandeling met Opdivo (nivolumab) voorgeschreven. Op onderstaande pagina's vindt u meer informatie over de behandelingen met Opdivo.

Wat is Opdivo?

Opdivo (nivolumab) is een medicijn dat behoort tot de categorie immunotherapie. Het stimuleert de werking van het immuunsysteem.

Meer informatie over Opdivo

Gevorderd
niet-kleincellig longkanker

Gevorderd niet-kleincellig longkanker is een langzaam groeiende vorm van longkanker. Deze vorm kan mogelijk behandeld worden met Opdivo.

Meer informatie over deze behandeling

Gemetastaseerd melanoom

Gemetastaseerd (uitgezaaid) melanoom is een vorm van huidkanker. Uitgezaaid melanoom kan mogelijk worden behandeld met nivolumab (Opdivo),ipilimumab (Yervoy), of een combinatie van Opdivo met ipilimumab.

Meer informatie over deze behandelingen

Gevorderd niercelcarcinoom

Bij gevorderd niercelcarcinoom zitten er naast een kwaadaardig gezwel in de nier, ook uitzaaiingen in andere organen of botten. Gevorderd niercelcarcinoom kan mogelijk behandeld worden met Opdivo (nivolumab).

Meer informatie over deze behandeling

Hematologische maligniteiten

Klassiek hodgkinlymfoom is een vorm van bloedkanker die ontstaat in een lymfeklier en zich kan verspreiden naar andere lymfeklieren via het lymfestelsel. De ziekte kan op iedere leeftijd voorkomen, maar ontstaat vooral tussen het 15e en 35e levensjaar en boven het 50e levensjaar. Deze vorm kan mogelijk behandeld worden met het geneesmiddel Opdivo.

Meer informatie over deze behandeling

Blaaskanker

Urotheelcarcinoom is een vorm van blaaskanker dat is ontstaan vanuit het slijmvliesweefsel van de blaaswand. Opdivo (nivolumab) kan worden toegepast in de behandeling van het urotheelcarcinoom.

Meer informatie over deze behandeling

Hoofd- / Halskanker

Tumoren in het hoofd-hals gebied zijn in de meeste gevallen plaveiselcelcarcinomen. Voor de behandeling van deze soort hoofd- / halskanker kan Opdivo worden voorgeschreven.

Meer informatie over deze behandeling

Bijwerkingen Opdivo

Zoals bij ieder geneesmiddel, kan ook Opdivo bijwerkingen met zich meebrengen. Wees alert op symptomen van deze bijwerkingen en onderneem direct actie.

Meer informatie over bijwerkingen

Bijwerkingen Yervoy

Zoals bij ieder geneesmiddel, kan ook Yervoy bijwerkingen met zich meebrengen. Wees alert op symptomen van deze bijwerkingen en onderneem direct actie.

Meer informatie over bijwerkingen