Healthcare Professionals

Immunotherapie wordt steeds meer een vaste waarde bij de behandeling van diverse vormen van kanker. Bristol-Myers Squibb (BMS) zet zich in voor verdere ontwikkeling van de wetenschap en kennis van Immuno-Oncologie (I-O), door zowel onderzoek en ontwikkeling als door voorlichting. Hieronder vindt u verwijzingen naar platforms waar u als Healthcare Professional geaccrediteerde e-learnings en klinische ervaringen van andere deskundigen kunt raadplegen.

medtalks

Hoofd-halscarcinoom

Voor uw patiënten met gerecidiveerd of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied, die progressie tonen tijdens of na behandeling met platinumbevattende therapie, kan een behandeling met immunotherapie mogelijk van toegevoegde waarde zijn. De NVMO commissie BOM heeft hierover een positief advies uitgebracht.

Meer informatie over immunotherapie bij hoofd- halscarcinoom.
io instituut

IO Instituut

Het IO instituut biedt diverse geaccrediteerde online nascholingsprogramma's en klinische ervaringen van andere ervaringsdeskundigen op het gebied van immunotherapie. Deze educatiematerialen kunnen interessant zijn voor u als oncoloog, longarts, huisarts, verpleegkundige of ziekenhuis apothekersassistent.

Ga naar IO Instituut